LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 6
Jakie kości człowieka przedstawione są na rysunku ?
A.
B.
C.
D.