LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 37
Pomiar tętna wykonywany jest najczęściej na tętnicach:

A.
B.
C.
D.