LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczenia gleby są pestycydy, detergenty i metale ciężkie Jeżeli przedostaną się do uprawianych na niej warzyw i zostaną spożyte, mogą wywołać:

A.
B.
C.
D.