LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 17
Zamieszczona rycina przedstawia
A.
B.
C.
D.