LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 48
U podopiecznych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym występuje niedowład

A.
B.
C.
D.