LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 44
Zawal serca to martwica ściany mięśnia sercowego spowodowana

A.
B.
C.
D.