LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 43
Podniesienie temperatury ciała o l stopień Celsjusza powoduje przyspieszenie tętna

A.
B.
C.
D.