LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 34
Do zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych nie należy wykonanie

A.
B.
C.
D.