LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 46
Nieprawidłowe ciśnienie tętnicze mierzone u osoby dorosłej charakteryzuje się tym, że

A.
B.
C.
D.