LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 31
Serce będące narządem układu krążenia powoduje, że przepływ krwi w układzie naczyniowym odbywa się w następującym porządku:

A.
B.
C.
D.