LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 29
Pozycja Trendelenburga - z ułożeniem głowy poniżej poziomu kończyn nie jest wskazana

A.
B.
C.
D.