LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 33
Odpowiednią pozycją dla pacjenta z astmą oskrzelową jest

A.
B.
C.
D.