LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 28
Pozycja chorego pokazana na ilustracji jest zalecana w przypadku
A.
B.
C.
D.