LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 12
W celu wykonania mycia głowy choremu w łóżku, opiekun medyczny powinien przygotować zestaw składający się z następujących elementów:

A.
B.
C.
D.