LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 38
Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

A.
B.
C.
D.