LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 14
W komunikowaniu się z osobą głuchoniewidomą nie stosuje się metody

A.
B.
C.
D.