LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 4
Chora jest po udarze niedokrwiennym, stwierdzono u niej afazję sensoryczno-motoryczną. Właściwym sposobem pozyskiwania informacji o chorej przez opiekuna medycznego jest

A.
B.
C.
D.