LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 39
Po wykonaniu toalety wieczornej, do higienicznego mycia rąk w ramach profilaktyki zakażeń, opiekun powinien użyć

A.
B.
C.
D.