LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 19
Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk wykonywana jest

A.
B.
C.
D.