LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 49
Dokonując segregacji odpadów, zużyte pampersy należy umieścić w pojemnikach na odpady

A.
B.
C.
D.