LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2012

Pytanie nr 12
Działania pokazane na ilustracji wykonuje się przy
A.
B.
C.
D.