LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 21
Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A.
B.
C.
D.