LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 17
Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę

A.
B.
C.
D.