LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 3
W znaczniku <meta ... > (w części <meta ... >) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących

A.
B.
C.
D.