LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 17
Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A.
B.
C.
D.