LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 26
Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?

A.
B.
C.
D.