LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 8
Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?

A.
B.
C.
D.