LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 39
Proces walidacji strony internetowej to

A.
B.
C.
D.