LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 37
Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?

A.
B.
C.
D.