LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 36
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych

A.
B.
C.
D.