LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 1
Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
A.
B.
C.
D.