LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 16
Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę?
CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));

A.
B.
C.
D.