LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 32
Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?

A.
B.
C.
D.