LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 9
Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRMLEGES ON klienci TO pracownik

A.
B.
C.
D.