LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 32
Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
A.
B.
C.
D.