LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 33
Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?

A.
B.
C.
D.