LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 22
Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A.
B.
C.
D.