LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 23
Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to

A.
B.
C.
D.