LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 7
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.

A.
B.
C.
D.