LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 28
Poprzez deklarację var x="true"; w języku JaviaScript tworzy się zmienną typu

A.
B.
C.
D.