LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 6
Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to

A.
B.
C.
D.