LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 21
Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to

A.
B.
C.
D.