LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Właściwości fizyczne, charakteryzujące cegłę klinkierową, to duża

A.
B.
C.
D.