LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 41
Mechaniczne usuwanie warstwy humusu z terenu o dużej powierzchni można wykonywać

A.
B.
C.
D.