LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 16
Składowisko wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych na terenie budowy powinno być usytuowane

A.
B.
C.
D.