LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 48
Który układ dróg tymczasowych umożliwia na placu budowy ruch dwukierunkowy?
A.
B.
C.
D.