LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Na rysunku przedstawiono zasobnik z otwieranym dnem, służący do transportu
A.
B.
C.
D.