LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 26
Który środek transportu umożliwia transport materiałów budowlanych tylko w kierunku pionowym?

A.
B.
C.
D.