LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Które materiały można przechowywać na składowiskach półotwartych (pod wiatami)?

A.
B.
C.
D.