LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
Wskaż wykres momentów zginających dla belki swobodnie podpartej obciążonej jak na rysunku
A.
B.
C.
D.